Java Developer 4 ตำแหน่ง

ด่วนมาก !!
บริษัท สแทรทริจิค ซอฟแวร์ โซลูชั่นส์ จำกัด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • พนักงานประจำ
 • เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • แก้ไขงานให้กับลูกค้า
 • ทำงาน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 08.30น. - 17.30น.
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ยินดีรับนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจ
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขา ที่เกี่ยวข้องกับ IT
 • พัฒนาเวบแอพพลิเคชั่น Search Engine Optimization (SEO), (SEA) ในกลุ่มลูกค้ายุโรป
 • ทำงานในบรรยากาศการทำงานที่อบอุ่น

คุณสมบัติ

 • มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA, J2EE, JSP
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล Database หรือ MongoDB
 • มีความรู้ด้าน Javascript จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้าน Angular (type script) หรือ Spring Framework จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • สัญชาติไทย
 • มีแรงจูงใจสูง
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มองโลกในแง่ดีและรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์พนักงาน

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • อาหารกลางวัน
 • ประกันสุขภาพ
 • เที่ยวประจำปี
 • กินเลี้ยงประจำเดือน
 • สวัสดิการค่าที่พัก (สูงสุด 5,000 บาท*/เดือน)
 • วันลาพักร้อน 15 วันต่อปี และเพิ่มขึ้นตามอายุงาน

สนใจสมัคร! ส่งประวัติ และเงินเดือนที่ต้องการมาที่อีเมล์ : candidate@s3-world.com