เรียกเราว่า S3

S3 ทำอะไร

S3 ทำงานร่วมกับบริษัท Pixalione ในการวิจัยและพัฒนาซอฟแวร์ Monetoring™ และซอฟแวร์ต่างๆ อีกมากมาย Pixalione ตั้งอยู่ที่เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน SEO (Search Engine Optimization) SEA, Data Analytics และกลยุทธ์ดิจิทัล (digital strategy) ที่มีประสบการณ์มากกว่า 13 ปี
Monetoring™ เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเวบไซต์ทางด้าน SEO, SEA และ Data Analytics เป็นเครื่องมือที่เสนอวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพเวบไซต์เพื่อให้ติดอันดับต้นของโปรแกรมค้นหา (Google, Bing, Yahoo, …) ได้อย่างครบมิติ
นอกจากนี้ S3 ยังเป็นผู้พัฒนาเวบไซต์ Prioritis ที่มีฐานข้อมูลยา เทคโนโลยีชีวภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยทีมที่มีความรู้ความสามาถด้านฐานข้อมูลมากกว่า 10 ปี

เทคโนโลยีที่ S3 ใช้

กิจกรรม S3

ร่วมงานกับ S3